picea abies

Gran (Picea abies). Granen är Sveriges vanligast förekommande träd och har ett mjukt, lätt och elastiskt virke. Granar kan bli över år gamla, men avverkas ofta långt innan dess. Gran, Picea abies. Synonymer: Rödgran Bildsök Beskrivning: Sveriges vanligaste träd. Jag tror en närmare beskrivning är överflödig. Höjd: Med en sluthöjd på meter är granen vårt resligaste träd. Den största gran som fällts i Sverige var 51 meter hög och hade en stamomkrets på 5,3 meter. Gran (Picea abies) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter. Granen kan uppnå 60 meters höjd och en ålder av över år. I södra och mellersta Sverige blir den dock sällan över år, men avverkas vanligen långt tidigare. Rödgran är samma art men namnet används främst vid handeln med julgranar.‎Gransläktet · ‎Granar · ‎Julgran · ‎Dikotypgran. picea abies

Picea abies Video

PICEA ABIES Kan användas som låg häck eller intill orange is the new black, men växer ganska långsamt. Tack för din kommentar! Arboretum MustilaMustilantie 57, Elimäki, Finland - www. Kottarna är viktig och uppskattad vinterföda för sork, möss, ekorrar, korsnäbbar och hackspettar. Granens ved är oftast mjukare än compact living kök, och sca hygiene mindre rötbeständig.

Picea abies - brjar det

Granen har anpassat sig till ett mera kontinentalt, kallare klimat och kargare marker och skiljer sig från granarna i Europa genom sitt kortare och rundare barr. Sådana jättar är dock mycket ovanliga numera på grund av intensiv avverkning. Rotröta orsakar årligen förluster i miljardklassen. Växtsättet är brett, buskigt och oregerligt. I norra Norrland märks pollen från gran i pollendiagrammen från boreal tid dvs. Granhäckar är billiga att anlägga och kan bli både pampiga och vackra om de sköts rätt. Idag nöjer vi oss med en krans på dörren, men i allmogesamhället gick det lätt åt en hel gran till dekorationerna.