barnakuten i Helsingborg med dottern Tilda. Då hade hon haft några korta andningsuppehåll och börjat bli blå av syrebrist. Tilda, som då var två månader gammal, blev inskriven på avdelningen och dagen efter visade prover att hon drabbats av RS-virus. Ett besked som inte gjorde dem särskilt oroliga. RS-virus kan vara direkt dödligt för spädbarn. personer har testats positiva för RS-viruset, en infektion som påverkar andningen, sen den nuvarande säsongen började i slutet av Små barn, från nyfödda och upp till fyra år gamla, är överrepresenterade i statistiken med 75 procent av fallen. Infektioner orsakade av RS-virus är därför vanligt förekommande, särskilt under vinterhalvåret. Viruset infekterar luftvägarna. För de flesta av oss passerar det som en lätt förkylning, men inte för alla. Ibland kan RS-virus orsaka betydligt allvarligare tillstånd med infekterade lungor. Hos barn under ett år är RS-virus den.